I si sembrem rosers?

Flors

Blog Grup La Rasa

Roses
Estem en l’època de sembrar rosers, una planta que té la fulla caduca. Si els sembreu aconseguireu que brotin i arrelin amb més força en un terreny nou i la seva floració serà millor que si els trasplanteu més endavant.
A Garden Gaià tenim les roses que s’adapten més al nostr clima i també les més espectaculars.