La canna us farà lluir els parterres

Flors, Plantes

Blog Grup La Rasa

Aquest mes us recomanem una planta de bulb que floreix a partir precisament del maig fins el juliol i ho fa amb molts colors: la canna (Canna indica). És de fulla verda o fosca i no requereix gaires atencions. És molt resistent i acaba cobrint el parterre, degut a què va escampant els bulbs.
D’aquesta manera tindreu un parterre ben florit durant la primavera i la primera part de l’estiu.