Les coníferes també són per decorar

Plantes

Blog Grup La Rasa

Les coníferes són una espècie que es fa servir sobretot per
a tanques i cementiris, ja que adquireixen alçades importants. A casa nostra
se’n treu poc rendiment de les seves possibilitats com a plantes decoratives,
cosa que si que aprofiten en altres països. 
Trobem coníferes de menys alçada que
s’arrosseguen pel terra, altres arbustives, que agafen formes còniques i que
tenen un creixement molt lent. Combinar aquestes plantes, de diferents colors,
amb escorça de pi, us pot donar molt bon resultat al vostre jardí.
A més,
aquest creixement lent fa que requereixin 
molt poc manteniment.