Tornen els tallers infantils aquesta primavera 2019

Tallers i cursos Grup La Rasa

Blog Grup La Rasa

Aquesta primavera celebrarem dos nous tallers de jardineria infantil, adreçats a infants de 4 a 12 anys. En celebrarem un el 13 d’abril i un altre l’1 de juny. El tallers s’iniciaran a les 11:30 hores i està
previst que duri al voltant una hora i mitja. És necessari que els nens i nenes
estiguin acompanyats d’un adult.

Inscripcions a vullaprendre@gruplarasa.cat.

La inscripció és GRATUÏTA