Jardins eficients amb baix consum d’aigua

solucions

Blog Grup La Rasa

Els jardins eficients o xeriscape en anglès, és una tècnica de planificació de jardins i paisatges que es centra en la creació de jardins de baix consum d’aigua. Estan especialment dissenyats per a regions àrides o amb escassetat d’aigua. L’objectiu principal és reduir la dependència de l’aigua d’irrigació i promoure la conservació de l’aigua per tal de ser més ecosostenibles.

Les característiques principals per un jardí amb ús eficient de l’aigua són:

1. Selecció de plantes resistents a la sequera:

S’utilitzen plantes adaptades a les condicions àrides i que requereixen poc o cap reg. Això pot incloure: cactus, suculentes, arbustos resistents a la sequera i altres plantes adaptades al clima sec.

2. Coberta del sòl:

L’ús de cobertes vegetals ajuda a retenir la humitat del sòl i reduir l’evaporació de l’aigua. Això manté el sòl més fresc i ajuda a conservar l’aigua.

3. Sistemes de reg eficients:

Quan és necessari el reg, es fan servir sistemes eficients com goteig o reg automàtic amb sensors d’humitat per assegurar que s’utilitzi l’aigua de manera responsable i sense desaprofitar-la.

4. Planificació del disseny:

El disseny del jardí o paisatge s’estructura de manera que disminueixi la necessitat d’aigua. Això pot incloure: agrupar plantes amb necessitats similars d’aigua, considerar la topografia i la direcció del vent per optimitzar l’ús de l’aigua…

5. Manteniment adequat:

És essencial el manteniment regular del jardí per assegurar que les plantes estiguin saludables i el sistema d’irrigació funcioni correctament.

En resum, un jardí sostenible representa una pràctica de paisatgisme orientada cap a una gestió més eficient de l’aigua, fomentant la conservació i la preservació de recursos, especialment en regions com la costa mediterrània.