Vistoses i manteniment zero

Plantes

Blog Grup La Rasa

La Tumbaghia violacia
i l’agaphantus són dues plantes que
tenen com a característica comuna que no requereixen manteniment i resisteixen
molt bé les altes temperatures d’aquestes mesos. 
Floreixen entre el juny i
l’agost i la flor és de color blau i característica perquè corona la planta.
L’agaphantus s’expandeix també pel sòl.